Kung May Magagawa Lamang Ako

Noong ako ay nasa elementarya at hayskul, maituturing ko ang aking sarili na isang taong semi-apathetic (kung mayroon mang ganitong salita) kapag ang usapin ay social issues. Ngunit simula nang ako ay pumasok sa UP, unti-unti na ring namumulat ang aking mga mata sa iba't ibang realidad tungkol sa ating lipunan ngayon. Noong ako ay … Continue reading Kung May Magagawa Lamang Ako