PROMISE TO FILIPINOS ABROAD GONE BROKEN

For the hope of stepping up the ladder of social and financial status, Filipinos go abroad in search for jobs. Why do they not just work here? What is there to expect outside the country even when they could get employed here without the additional effort of gathering documents and waiting in lines and for … Continue reading PROMISE TO FILIPINOS ABROAD GONE BROKEN

Ang Sorbetes Naming Mahal

          Noong ako’y freshie pa, unang pagtungtong ko pa lamang sa Unibersidad ng Pilipinas ay kay rami na ng mga katanungang naglaro sa aking isipan.           "Sino ba si Oble?"           “Bakit sila tumatakbo ng nakahubad?”           “Sino ang misteryosong lalaki na nakamaskara at kakaibang uri ng pananamit na gumagala sa mga kalsada ng unibersidad?” … Continue reading Ang Sorbetes Naming Mahal