Kasarian At Ang Lipunan

"Para kang hindi babae kumilos.", "Kalalaki mong tao, umiiyak ka?!", "Magpakadalagang Pilipina ka naman." Iilan lamang ang mga ito sa mga pahayag na madalas nating marinig sa lipunang ginagalawan natin. Gender Roles--bata pa lamang tayo ay dinidiktahan na tayo ng lipunan sa mga bagay na dapat nating ginagawa ayon sa ating kasarian. hindi man natin … Continue reading Kasarian At Ang Lipunan

No Filipino or Know Filipino?

In this fast paced world, as we would want to engage with the entire world through the concept of globalization, knowing our own identity is a key to success. In the game of globalization, knowing who you are rather than copying who you are not is an important thing. One of which you must have … Continue reading No Filipino or Know Filipino?

On HIV/AIDS

One of the greatest health challenges of our time is the HIV epidemic. Around the world, over 30 million people have died because of AIDS. In just three decades, 34 million more have been infected with HIV. The HIV epidemic is not just a problem faced by the health sector; it is also a crisis … Continue reading On HIV/AIDS