Death as a penalty?

Death penalty is a legal process whereby a person is put to death by the state as a punishment for a crime. It sends the wrong message: why kill people who kill people to show killing is wrong. Yes, we want to make sure there is accountability for crime and an effective deterrent in place; … Continue reading Death as a penalty?

Unconventional

Ang ‘Mona Lisa Smile’ ay isang pelikulang pinagbibidahan ni Julia Roberts. Dito, siya ay natanggap sa isang eskwelahang para lamang sa mga kababaihan, ang Wellesley College. Ang kolehiyong ito ay isang eskwelahan kung saan itinuturo ang mga tamang gawi at asalin ng isang mabuting may-bahay. Ang pakay ni Julia Roberts ay ang makagawa ng pagbabago … Continue reading Unconventional

Sa Ngalan ng Batas

Ang “Sa Ngalan ng Batas” (In the Name of the Law) ay isang koleksyon ng mga painting na nilikha ni Emmanuel “Manny” Garibay. Isinasalarawan nito ang mga problemang madalas nating nakikita sa ating lipunan. “Enforcer”. Makikita sa larawan ang isang pulis na nakasakay sa motor na hindi nakahelmet habang naninigarilyo. Ang background ay isang magulong … Continue reading Sa Ngalan ng Batas

Poverty Alleviation

Microfinance is the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers and insurance products to the poor and low-income households and their microenterprises. It enables them to raise their income levels and improve their living standards. In the Philippines, microfinance services are provided mainly by Banks (mainly … Continue reading Poverty Alleviation