Stepping Stone

Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see.” Hebrews 11:1”. Everybody has faith in something- whether it’s about God, science, philosophies & ideologies, institutions and/or the earthly things around us (such as money). Often, we encounter faith in our religious realm and for so many … Continue reading Stepping Stone

Kasarinlan

Handa na nga ba ang lipunang Pilipino makakita ng lalaking may pusong babae o kaya naman babaeng may tindig ng lalaki? Aminin man natin o hindi, ang Pilipinas ay isang konserbatibong bansa. Sa simpleng isyung pang-kasarian pa nga lamang ay hindi na kayang harapin ng mga Pilipino. Ano pa kaya kung mas malawak ang saklaw … Continue reading Kasarinlan

True Beauty

Like it or not? We are living in a superficial world where people are being judged by their physical attributes and pushed to have a physique like a Victoria’s Secret angel or a Calvin Klein model. Usually, we find sexiness in women when she has thigh gaps, curvy shapes, big & bouncy boobs and cheeky … Continue reading True Beauty

W.I.K.A

“Wika ang susi sa maaliwalas na kinabukasan”, ito ang isa sa mga ideyolohiyang tumatak sa aking isipan habang pinapanood ang isang dulang pinaghadaan ng ating mga katutubong kapatid, ang “Lumad children”. Ito ay may temang tungkol sa buhay’t katutubong kultura at siyempre hindi mawawala ang hindi nalulumang mga kasalukuyang isyung panlipunan. Habang sila’y umaarte, marahil … Continue reading W.I.K.A