Changed.

" A: Uy send ka naman ng selfie. B: Huh? Ayoko nga. A: Sige na! B: Para ba saan yan? Ayoko. A: Siguro wala kang suot na bra 'no? Siguro nakasando ka lang? " In my 18 years of existence, I got sexually harassed a lot of times. It was scary. It lowered my self-esteem. … Continue reading Changed.